Dobrovita je v okviru javnega poziva Vavčer za certifikate kakovosti, z uspešno certifikacijsko presojo potrdila sistem vodenja kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 9001:2015.

Certifikat je pridobljen za izvajanje storitev čiščenja in za storitev sestavljanja proizvodov.

Foto vir: MDDSZ (http://www.mddsz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8473/)

 

Invalidska podjetja smo pomemben institut na področju zaposlovanja invalidov. Naše življenje pomeni nenehno ustvarjanje in zahteva veliko mero prilagodljivosti in inovativnosti.  V svojih več kot 20 letih delovanja, ima Dobrovita za seboj bogate izkušnje in več primerov uspešnih praks v zaposlovanju invalidov. Zavedamo se, kako pomembno je ustvarjati okolje, kjer se ljudje lahko izkažejo.

 

V podjetju Dobrovita d.o.o. je družbena odgovornost prioriteta. Vsakodnevno se trudimo, da delamo dobro ter smo obenem prijazni tako do narave kot tudi do ljudi. Zavedamo se, kako zelo pomembno je dobro počutje, zato svojim strankam ponujamo storitve, s katerimi lahko zagotavljajo kar najboljše pogoje za bivanje in delo.

 

»Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«

 

JP ASI 2017 predstavlja podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter izvedbi aktivnosti za krepitev njihovih kompetenc. Podjetja tako spodbudi k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Cilj programa ASI je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc starejših zaposlenih in delovne aktivnosti ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela, kar bo vplivalo na večjo pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

 

Projekt I.D.E.A.S. – Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success. (Launching Diversity Charters in Slovenia, Croatia and Romania), je sofinanciran s strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev Listin raznolikosti v 3 državah (Slovenija, Hrvaška, Romunija). Razvili bomo tudi podporna orodja za delodajalce, ki se bodo odločili za podpis Listine.

Več o projektu...